Disclaimer

Inhoud
De door Ice Service Nederland verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ice Service Nederland kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. 

Ice Service Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Ice Service Nederland worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Ice Service Nederland.